„πs Gäld us da Ärml schüttla könna“

Vorarlberg / 19.10.2015 • 19:41 Uhr / 1 Minuten Lesezeit

reich sein und mit dem Geld auch großzügig umgehen

Quelle: Vorarlberger Mundart-
Wörterbuch, Hubert Allgäuer